Taidokkaat

Yritys

Olemme vuonna 2016 perustettu ylöjärveläinen työosuuskunta. Tarjoamme erilaisia palveluita yrityksille, yhteisöille ja kotitalouksille.

Olemme 100%:sti kotimainen ja paikallinen yritys, jossa palveluita tuottavat luotettavat ammattilaiset. Taidokkaiden tavoitteena on tuottaa asiakkailleen laadukkaita palveluita, työllistää paikallisia osaajia ja tuottaa yhteisöllistä hyvinvointia.

Taidokkaiden arvomaailmaan kuuluu myös aika ajoin toteutettava vapaaehtoistyö.

Osuuskunta on jäsentensä yhteisesti ja demokraattisesti hallitsema yritys, jossa jäsenet työskentelevät yrittäjämäisesti, mutta eivät ole yrittäjiä. Heidän työnantajanaan toimii osuuskunta, jonka tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tukemiseksi ja työllistämisen edistämiseksi markkinoida ja järjestää jäsenilleen työtilaisuuksia siten, että he ovat työsuhteessa osuuskuntaan ja tekevät työtä osuuskunnan lukuun.

Muista työosuuskunnista poiketen Osuuskunta Taidokkaat on syntynyt Osallisuutta osuuskunnista (ESR) -kehittämishankkeen tuloksena. Hankkeen tavoitteena on kehittää osatyökykyisten ihmisten työllistymismahdollisuuksia siten, että heille voitaisiin työelämässä räätälöidä sopivat tehtävät ja työaika. Hankerahoitus on taannut osuuskunnan jäsenille laaja-alaisen perehdytyksen osuuskuntatoimintaan.

Osuuskunta Taidokkaiden arvot

Osuuskunta on jäsentensä yhteisesti ja demokraattisesti hallitsema yritys, jossa siten yhteen hiileen puhaltamisen perustana on ehdoton rehellisyys, luotettavuus, sopimusten noudattaminen ja vaitiolovelvollisuus sekä asiakaspalvelussa että osuuskunnan sisällä.

Osuuskunnalla on vahva pyrkimys avoimuuteen, eettisyyteen ja asiallisuuteen kaikessa toiminnassaan, huumorintajua ja iloa unohtamatta.

Osuuskunnan tarkoituksena on tuottaa yhteisöllistä hyvinvointia sekä jäsenilleen, asiakkailleen että asuinympäristölleen. Tästä syystä ajoittainen vapaaehtoistyökin kuuluu osuuskunnan toimintaan.

Osuuskunnan sisäisessä toiminnassa tärkeä arvo on, että jokaisen jäsenen persoona on yhtä arvokas ja hänen tekemällään työllä yhtäläinen merkitys. Kateus ja negatiivisuus eivät kuulu osuuskunnan toimintaan. Osuuskunnan jokaisella jäsenellä on oikeus ilmaista mielipiteensä vapaasti ja tulla kuulluksi. Hyvään yhteistyöhön kuuluu joustavuus ja kaikkien osuuskunnan jäsenten huomioiminen ja kannustaminen positiivisella tavalla.