Taidokkaat

facebook

Olemme vuonna 2016 perustettu ylöjärveläinen työosuuskunta. Tarjoamme erilaisia palveluita yrityksille, yhteisöille ja kotitalouksille.

Olemme 100%:sti kotimainen ja paikallinen yritys, jossa palveluita tuottavat luotettavat ammattilaiset. Taidokkaiden tavoitteena on tuottaa asiakkailleen laadukkaita palveluita, työllistää paikallisia osaajia ja tuottaa yhteisöllistä hyvinvointia.

Taidokkaiden arvomaailmaan kuuluu myös aika ajoin toteutettava vapaaehtoistyö.

Osuuskunta on jäsentensä yhteisesti ja demokraattisesti hallitsema yritys, jossa jäsenet työskentelevät yrittäjämäisesti, mutta eivät ole yrittäjiä. Heidän työnantajanaan toimii osuuskunta, jonka tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tukemiseksi ja työllistämisen edistämiseksi markkinoida ja järjestää jäsenilleen työtilaisuuksia siten, että he ovat työsuhteessa osuuskuntaan ja tekevät työtä osuuskunnan lukuun.

Muista työosuuskunnista poiketen Osuuskunta Taidokkaat on syntynyt Osallisuutta osuuskunnista (ESR) -kehittämishankkeen tuloksena. Hankkeen tavoitteena on kehittää osatyökykyisten ihmisten työllistymismahdollisuuksia siten, että heille voitaisiin työelämässä räätälöidä sopivat tehtävät ja työaika. Hankerahoitus on taannut osuuskunnan jäsenille laaja-alaisen perehdytyksen osuuskuntatoimintaan.